Heeft de clïent een inkomen onder 125% van het minimum inkomen?