SUN Lekstroom: wat je niet alleen kunt, doe je samen.

Carla Breuer, voormalig wethouder in Nieuwegein, en Debby Radoux, beleidsambtenaar hebben in 2008 het initiatief genomen om met een aantal partijen het oprichten van een ‘Stichting Urgente Noden’ te bespreken.

Na een voorbereidingsperiode van een jaar is op 20 oktober 2009 de Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. opgericht door: Maria Gianotten  (Gemeente Nieuwegein), Albert van het Hof  (PAN en de Raad van Kerken) en Jacques Konter (PAN en de PCI). In juni 2016 is in verband met het regionaal karakter van de Stichting de naam veranderd in Stichting Urgente Noden Lekstroom, oftewel SUN Lekstroom.

De bestuursleden komen uit de kring van de overheid, de fondsen/donateurs, de dienst-/hulpverlening en de maatschappelijke organisaties. Zij zitten in het bestuur zonder last of ruggespraak en zijn gelijkwaardig aan elkaar.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door: Riet van der Nat, voorzitter; Henk Vonk, penningmeester; Hannie van Baren, secretaris. De DB-leden zijn niet gebonden aan een organisatie. In het Algemeen Bestuur zitten naast de DB-leden: Jan van Beijsterveldt (Vitras), Marloes de Bont (Caritas), Wim Ebbers (Lister), Aad Kester (Mitros), Jeannette Smiesing (MOvactor) en Ton Zwijenberg (Stichting Leergeld).  De bestuursleden van de Stichting doen dit op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen beloning voor hun diensten. Vanuit de Gemeentes Nieuwegein en Lopik neemt een bestuursadviseur deel aan vergaderingen.

De stichting is een zogenaamde instelling voor Algemeen Nut (art. 24, lid 4 van de Successiewet) waardoor stortingen op bankrekening 1552.87.532 in principe aftrekbaar zijn.
SUN Nieuwegein e.o. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 30274949. Het RSIN van de Stichting is: 8215.73.718.

Het werk van SUN Lekstroom wordt onder andere mogelijk gemaakt door de volgende donoren en subsidiegevers: