Over SUN Lekstroom

Ontstaan

Op 20 oktober 2009  is Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. opgericht vanuit een tripartiete samenwerking van (lokale) overheid, fondsen/kerken en hulp-en dienstverleningsorganisaties. In 2016 is de naam veranderd in Stichting Urgente Noden Lekstroom. De volgende gemeenten werken daarin samen: Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Houten, IJsselstein en Lopik.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van SUN Lekstroom bestaat uit de volgende personen:

  • Riet van der Nat voorzitter
  • Gina Hartgens, secretaris
  • Wil Broekman, penningmeester
  • Monique Trip, lid

Zij zijn niet aan een organisatie verbonden.

Het algemeen bestuur van SUN Lekstroom bestaat uit vertegenwoordigers van hulpverleningsorganisaties en van kerken/ fondsen. Op dit moment zijn dat: 

  • Kirsten Hogenbirk   MOvactor
  • Vacant                     Santepartners
  • Wim Ebbers             Lister
  • John Sloot               Caritas 
  • Marin van Manen     PKN
  • Ton Zwijenberg        Stichting Leergeld

Vanuit de gemeenten Nieuwegein en Lopik neemt een bestuursadviseur deel aan de bestuursvergaderingen.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

De staf

Bureaucoördinatie: Karin Beenen (24 uur per week)

Vrijwilligers Sociaal Leenfonds: Thea Esser-Koot en Willem de Koning van MOvactor SJS Thuisadministratie

Vrijwillige adviseur ICT, AVG: Ron Bogerd

 

Werkplan 2021

Het werkplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons Werkplan 2021 biedt een actualisering en concretisering van onze doelstellingen met opgave van doelen en acties voor dit jaar..

Privacyverklaring

SUN Lekstroom hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Hier vindt u onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

In ons jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hier treft u onze jaarverslagen.