SUN Lekstroom draagt bij tot het oplossen van problemen

Door wie en hoe?
Aanvragen kunnen worden ingediend door medewerkers van organisaties waarmee een convenant  is gesloten. De aanvragen kunnen via de site worden ingediend. Het is ook mogelijk om een quick scan uit te voeren, om te kijken of het indienen direct mogelijk is of dat het beter is om even contact op te nemen met de coördinator. Zie onder tabblad ‘formulier”.

Wanneer en waarvoor?
In urgente noodsituaties kunnen aanvragen worden ingediend voor: de aankoop van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast), woninginrichting (bijvoorbeeld vloerbedekking, tafel en stoelen) en levensonderhoud. Ook worden bijdragen verstrekt voor identiteitspapieren, kosten activiteiten kinderen (voor zover niet vergoed door Stichting Leergeld) en het opknappen van de woning.

De aanvragen dienen altijd van urgente en incidentele aard te zijn. Aanvragen voor een financieel probleem van structurele aard kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Verder zijn ook giften voor schuldsaneringen, medische behandelingen en huisdieren niet mogelijk.

Het is raadzaam om vooraf aan het indienen van een aanvraag even overleg, per mail of telefoon, te hebben met de coördinator van SUN Lekstroom. U kunt dan bespreken of een aanvraag kans maakt om goedgekeurd te worden. Dit zou u mogelijk veel werk kunnen besparen.

Hoe snel?
Afhankelijk van de urgentie, juiste en volledige informatie op de aanvraag kan hulp binnen 24 uur beschikbaar zijn.

Bedragen?
De hoogte van het bedrag hangt af van de hulpvraag. Het kan om een klein bedrag gaan voor een identiteitsbewijs of levensonderhoud tot een groter bedrag voor bijvoorbeeld woninginrichting.

Betaling?
Zoals is afgesproken in het convenant wordt de gift aan de aanvragende instantie uitgekeerd. Het kan ook zijn dat SUN een gift in natura uitkeert of de leverancier betaalt. SUN keert nooit rechtstreeks uit aan de begunstigde.

Kleine bedragen?
Voor bedragen tot € 100 en hulp bij broodnood is het mogelijk om een verkorte aanvraag in te dienen.

Privacy cliënten?
Alle informatie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.