SUN Lekstroom: wat je niet alleen kunt, doe je samen.

Na een voorbereidingsperiode is op 20 oktober 2009 de Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. opgericht. Het is een tripartiete samenwerking van (lokale) overheid, fondsen/kerken en hulp- en dienstverleningsorganisaties. In juni 2016 is in verband met het regionaal karakter van de Stichting de naam veranderd in Stichting Urgente Noden Lekstroom, oftewel SUN Lekstroom.

Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vijfheerenlanden en Lopik zijn bij SUN Lekstroom aangesloten.

De bestuursleden komen uit de kring van de overheid, de fondsen/donateurs en de dienst-/hulpverlening. Zij zitten in het bestuur zonder last of ruggespraak en zijn gelijkwaardig aan elkaar.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door: Riet van der Nat, voorzitter; Wil Broekman, penningmeester; Gina Hartgers, secretaris. De DB-leden zijn niet gebonden aan een organisatie.

In het Algemeen Bestuur zitten naast de DB-leden: Jan van Beijsterveldt (Vitras), John Sloot (Caritas), Martin van Manen (PKN), Wim Ebbers (Lister), Priscilla Iesberts (Mitros), Kerstin Hogenbirk (MOvactor) en Ton Zwijenberg (Stichting Leergeld).  De bestuursleden van de Stichting doen dit op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen beloning voor hun diensten. Vanuit de Gemeentes Nieuwegein en Lopik neemt een bestuursadviseur deel aan vergaderingen.

De stichting heeft de ANBI status, waardoor stortingen op bankrekening   NL 71 RABO 0155 2875 32 in principe aftrekbaar zijn.
SUN Lekstroom staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 30274949. Het RSIN van de Stichting is: 8215.73.718

Het werk van SUN Lekstroom wordt onder andere mogelijk gemaakt door de volgende donoren en subsidiegevers: