SUN Lekstroom: voor cliënten die financieel tussen wal en schip vallen

Noodhulp in de Lekstroomgemeenten en Vijfheerenlanden
De Stichting Urgente Noden Lekstroom, kortweg SUN Lekstroom, is een noodhulpbureau, dat op 20 oktober 2009 is opgericht op basis van de publiek-private samenwerking van de gemeentelijke overheid, geldgevende fondsen, dienst-/ hulpverlenende en maatschappelijke organisaties.

Medewerkers van dienst-/hulpverlenende organisaties voor hun cliënten, met urgente financiële nood en die in de Lekstroomgemeenten en Vijfheerenlanden wonen, een beroep doen op de stichting. Bij dienst-/hulpverlenende organisaties moeten we denken aan maatschappelijk werk, jeugdwerk en jongeren – hulpverlening, ouderenwerk en thuiszorg, begeleid wonen en geestelijke gezondheidszorg. De stichting sluit convenanten met organisaties die aanvragen willen indienen.

Doelstelling
SUN Lekstroom wil urgente financiële noodsituaties van inwoners van de Lekstroomgemeenten helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de Participatiewet niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. Dit is mogelijk dankzij de gemeentes, die de exploitatiekosten voor haar rekening nemen, en de bijdragen van landelijke en lokale fondsen en het bedrijfsleven.
Dankzij deze verdeling wordt de door fondsen en donateurs verstrekte bijdrage volledig benut voor de noodzakelijke hulp aan cliënten.

SUN Lekstroom: voor alle Lekstroomgemeenten, dus voor Nieuwegein, Houten, IJsselstein,  Lopik en voor Vijfheerenlanden.