Vacature bestuurslid SUN Lekstroom

Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze mensen kunnen in steeds meer gemeenten via hulp- en dienstverleners noodhulp aanvragen bij een Stichting Urgente Noden (SUN) noodhulpbureau. Een SUN-noodhulpbureau is een samenwerkingsverband tussen gemeente(n), donateurs (charitatieve vermogensfondsen, geloofsgemeenschappen, bedrijfsleven, particulieren) en hulp- en dienstverleners. Samen zorgen zij ervoor dat inwoners die dreigen tussen de wal en het schip te raken, geholpen worden. Een gift van SUN biedt perspectief, voorkomt persoonlijk leed, onnodige escalatie en maatschappelijke kosten en helpt om de balans en een menswaardig bestaan te herstellen.
SUN Lekstroom is het noodhulpbureau voor de gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden.


Wij zoeken een bestuurslid die:

 • affiniteit heeft met de visie, missie en doelstellingen van SUN Lekstroom;
 • niet verbonden is aan een van de gemeenten, aanvragende instanties of fondsen waar SUN Lekstroom mee samenwerkt;
 • bereid en in staat is om de benodigde energie en tijdsinvestering aan de functie te besteden;
 • een warm netwerk heeft binnen de gemeente en bereid is deze actief te benaderen ten behoeve van SUN Lekstroom;
 • bij voorkeur enige (praktijk)kennis heeft van en ervaring in het veld waarin SUN Lekstroom actief is: het sociale domein, fondsenwerving, maatschappelijk middenveld, gemeenten, donateurs, de keten rondom armoede, schulden en urgente noden;
 • in staat is een professioneel evenwicht te creëren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • van onbesproken gedrag, betrouwbaar en integer is;
 • bij voorkeur woont in een van de gemeenten waarin SUN Lekstroom actief is.

Taken Bestuur SUN Lekstroom

 • Bewaken van de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie.
 • Bijwonen van bestuursvergadering (maximaal 5 keer per jaar) en Raad van Advies (eenmaal per jaar)
 • Representeren van SUN Lekstroom in andere overlegvormen samen met de coördinator en andere bestuursleden. 
 • Aanleveren relevante bijdragen aan de agenda van de bestuursvergaderingen in samenwerking met de coördinator.
 • Creëren van kansen en openingen voor SUN Lekstroom.
 • Oppakken van voorkomende actiepunten samen met de coördinator of andere bestuursleden.

Bestuursleden van SUN Lekstroom ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Belangstellenden kunnen een mail sturen naar: bestuur@sunlekstroom.nl of voor informatie bellen met voorzitter Vincent van Bergen (06-10450920) of penningmeester Wil Broekman (06-28940639).