Over SUN Lekstroom

Ontstaan

Op 20 oktober 2009  is Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. opgericht vanuit een tripartiete samenwerking van (lokale) overheid, fondsen/kerken en hulp-en dienstverleningsorganisaties. In 2016 is de naam veranderd in Stichting Urgente Noden Lekstroom. De volgende gemeenten werken daarin samen: Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Houten, IJsselstein en Lopik.

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van SUN Lekstroom bestaat uit de volgende personen:

 • Vincent van Bergen (voorzitter)
 • Wil Broekman (penningmeester)
 • Monique Trip

Zij zijn niet aan een organisatie verbonden. 

SUN Lekstroom heeft een Raad van Advies. In deze Raad worden ontwikkelingen besproken. De raad adviseert het bestuur bij de beleidsvorming.  De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van hulpverleningsorganisaties en van kerken/ fondsen. De volgende organisaties zitten in de Raad van Advies:

 • MOvactor
 • Santé partners
 • Lister
 • Caritas uit de aangesloten gemeenten
 • PKN
 • Stichting Leergeld
 • Gemeenten
 • Pulse IJsselstein
 • Werk en Inkomen Lekstroom - schuldhulpverlening en generalisten
 • Sociaal team Vijfheerenlanden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

De staf

Bureaucoördinatie: Karin Beenen (24 uur per week), vervanging tijdens vakantie: Hannie van Baren

Vrijwilligers Sociaal Leenfonds: Thea Esser-Koot en Willem de Koning van MOvactor SJS Thuisadministratie

Werkplan 2023

Het werkplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons Werkplan 2023 biedt een actualisering en concretisering van onze doelstellingen met opgave van doelen en acties voor dit jaar.

Contact

Voor informatie kunt u telefonisch contact met opnemen met coördinator Karin Beenen, telefoon: 06- 83073131. Op woensdag en vrijdagmiddag zijn wij minder goed bereikbaar. Als u een bericht inspreekt dan bellen wij binnen 1 werkdag terug. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar info@sunlekstroom.nl

Privacyverklaring

SUN Lekstroom hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Hier vindt u onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

In ons jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hier vindt u onze jaarverslagen.