Doelstelling

SUN Lekstroom wil urgente financiele noodsituaties van inwoners van de Lekstroomgemeenten helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de bijzondere bijstand  niet meer, niet tijdig  of niet voldoende beschikbaar zijn. 

Wanneer?

We helpen mensen die een urgente financiele of materiele nood hebben. Wij kunnen zo nodig binnen 24 uur hulp bieden met een gift.  Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor een gift vaak het verschil betekent tussen enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en de moed om door te gaan. We bieden ook sociale leningen aan bij een urgente financiele noodsituatie.  Dat doen we met name als er diverse kleine schulden zijn en waarbij we met een renteloze lening kunnen bijdragen aan het voorkomen van problematische schulden en het bieden van perspectief.

Waar komt het geld vandaan?

Een aantal fondsen doneert geld aan SUN Lekstroom voor het Noodfonds. Dit geld is voor 100% bedoeld voor de inwoners van de Lekstroomgemeenten met een acuut financieel probleem.

De Fred Foundation heeft geld gedoneerd voor de 'vulling' van het sociaal leenfonds.

De Lekstroomgemeenten subsidieren de bureaukosten.

Feiten en cijfers
  • Jaarlijks wordt gemiddeld 400 maal een beroep gedaan op SUN Lekstroom voor een gift;
  • Ruim 90% van de aanvragen wordt gehonoreerd. Ongeveer 10% van de aanvragen wordt afgewezen, doorverwezen of ingetrokken;
  • De financiële bijdrage is gemiddeld ca. € 380,- per aanvraag;
  • In totaal wordt jaarlijks  tussen de € 75.000,- en € 100.000,- aan giften verstrekt;
  • Ruim 50 verschillende instanties doen een beroep op SUN Lekstroom om een gift te verstekken aan een client;
  • De meeste giften worden verstrekt voor boodschapbonnen. Daarnaast voor woninginrichting, huishoudelijke apparatuur, een fiets, ID-bewijs of vervoerskosten, een laptop, een bril of andere voorkomende kosten.