Vul het aanvraagformulier hieronder zo compleet mogelijk in. U kunt, na het invullen van uw e-mailadres en achternaam + geboortedatum van uw cliënt, het formulier tussentijds opslaan met de knop 'Opslaan' onderaan het formulier. U kunt het aanvraagformulier op die manier later weer inladen en verder invullen.

Velden met een * zijn verplicht. Met de knop 'Versturen' verstuurt u de aanvraag naar Stichting Urgente Noden Lekstroom. U ontvangt daarvan een bevestiging per e-mail. Ontvangt u geen bevestiging? Controleer dan uw spambox en neem anders contact op via aanvragen@sunlekstroom.nl.

Type aanvraag

Noodfonds

Een eenmalige financiële bijdrage voor inwoners van de Lekstroomgemeenten die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling of voorliggende voorziening.

Sociaal leenfonds

Voor inwoners van Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Houten, IJsselstein en Lopik die baat hebben bij een renteloze lening tot € 1.750 (meerpersoonshuishoudens tot € 2.500), bedoeld voor het oplossen of voorkomen van acute financiële nood, met als doel een perspectief te bieden op duurzame verbetering van de leefsituatie.

Supermarktbonnen

Voor inwoners van Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Houten, IJsselstein en Lopik die tijdelijk geen of weinig geld hebben voor levensmiddelen.

Medewerker hulpverlenende organisatie
Persoonsgegevens cliënt
Persoonsgegevens partner
Adresgegevens
Thuiswonende kinderen
Inkomsten cliënt (netto per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Uitgaven cliënt (per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Schulden cliënt
Vermeld in ieder geval naam crediteur, hoogte schuld en hoogte daadwerkelijke aflossing
Op moment van aanvraag
Inkomsten partner (netto per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Uitgaven partner (per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Hulpvraag
Optioneel een korte omschrijving van het gevraagde, zoals 'Koelkast'

Een uitgebreide en volledige onderbouwing is essentieel. I.v.m. de AVG geen namen noemen.

Aantal woorden: 0 (max. 500 toegestaan)

Bijlagen
Bij aanvragen boven de € 100,- vragen wij bankafschriften van de laatste drie maanden.
Ondertekening
De aanvragende instantie verklaart dat:
14-06-2021
tussentijds
vul eerst de vereiste velden in:
  • e-mailadres hulpverlener
  • achternaam cliënt
  • geboortedatum cliënt
naar SUN Lekstroom