nov
15

Doneerknop op onze website

Via de onlangs toegevoegde tab Doneren kunt u ons financieel ondersteunen. Alle giften die gedaan worden komen in ons noodfonds terecht en gaan voor 100% naar de noodhulp. Al onze bureaukosten worden door de gemeenten vergoed. Alvast bedankt voor uw gift!

mei
31

Jaarverslag 2020

Meer aanvragen en meer geld uitgegeven in 2020. U leest het allemaal in ons Jaarverslag 2020 datr vandaag op onze website te lezen is.

jan
01

Mondkapjes voor inwoners Nieuwegein

SUN Lekstroom heeft van gemeente Nieuwegein uitwasbare mondkapjes gekregen. Deze zijn bedoeld voor inwoners van Nieuwegeih die weinig leefgeld hebben. Per gezinslid van 12 jaar en ouder zijn 2 uitwasbare mondkapjes beschikbaar. U kunt deze mondkapjes aanvragen via info@sunlekstroom.nl 

okt
29

Nieuw: Sociaal Leenfonds per 1 november

Vanaf 1 november aanstaande kunnen hulp- en dienstverleners ook een renteloze lening voor inwoners aanvragen bij SUN Lekstroom. 

Een uniek preventief instrument om problematische schuldensituaties te voorkomen.

Wat is een Sociaal Leenfonds

Een Sociaal Leenfonds is een laagdrempelig fonds, waar hulpverleners die te maken hebben met inwoners met een relatief kleine schuldenlast een renteloze lening kunnen aanvragen volgens dezelfde uitgangspunten als bij ons giften-noodfonds: (incidentele) urgentie in combinatie met perspectief. En een voorliggende voorziening is niet of niet tijdig beschikbaar.

Doel is om een situatie van problematische schulden te voorkomen en een negatieve spiraal van opeenstapeling van kleine schulden om te buigen.  Kleine schulden kunnen veel stress veroorzaken o.a. door oplopende incassokosten en deurwaarders, en kunnen makkelijk escaleren.

Een sociale lening kan rust en overzicht creëren doordat nog maar 1 schuld overblijft. 

Een sociale lening is soms ook mogelijk voor een aanschaf die bij kan dragen aan perspectief op bijvoorbeeld werk. De lener accepteert -gedurende de leenperiode- een vorm van financiële begeleiding om terugval te voorkomen en financiële zelfredzaamheid te bevorderen.

Alleenstaanden kunnen een lening krijgen tot € 1.750,- , meerpersoonshuishoudens tot € 2.500,-.

Combinatie sociale lening en gift

Er zijn situaties waarbij een combinatie van een sociale lening en een financiële gift het meest geschikt is. Per aanvraag wordt dit bekeken. U kunt ook van te voren overleggen met ons.

Sociaal Leenfonds: de  werking in het kort

De aanvraag voor een sociale lening wordt gedaan middels het aanvraagformulier op de website van SUN Lekstroom. De coördinator van SUN Lekstroom bekijkt globaal of het aanvraagformulier voldoende is ingevuld en alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd.

Speciaal geselecteerde deskundige vrijwilligers van MOvactor SJS Thuisadministratie  beoordelen de aanvraag nader. Zij checken de gegevens, onderzoeken of de lening problematische schulden kan voorkomen en nemen zo nodig contact op met de cliënt . De afloscapaciteit van de cliënt bepaalt de looptijd van de lening met een maximum van 36 maanden. MOvactor Thuisadministratie brengt een advies uit aan SUN Lekstroom. SUN Lekstroom neemt een besluit en licht de aanvragende hulpverlener in. Als de aangevraagde lening akkoord is, ondertekenen SUN Lekstroom en de lener een  kredietovereenkomst en een machtiging voor de automatische incasso. Daar draagt de aanvragende hulpverlener zorg voor. Daarna is de lening beschikbaar en betaalt SUN Lekstroom de openstaande nota's.

Het incassotraject start. Maandelijks worden de incasso’s gecontroleerd. Wanneer een incasso gestorneerd wordt, neemt de SUN-coördinator direct contact op met de lener. Bij incasseringsproblemen neemt de coördinator contact op met de begeleidende hulpverlener.

De begeleiding van de lener voor en na de aanvraag is een essentieel onderdeel van de lening om te voorkomen dat men verder in de schulden raakt.

Mogelijk gemaakt door

Op voorspraak en advies van SUN Nederland heeft de Fred Foundation (een vermogensfonds waar men zelf geen aanvragen kan doen, maar die zelf doelen uitzoekt)  onder andere SUN Lekstroom uitgekozen en ondersteund met de ‘vulling’ van het Sociaal Leenfonds met € 30.000,-.

Het Sociaal Leenfonds is revolverend zodat afgeloste bedragen weer opnieuw uitgeleend kunnen worden aan andere inwoners.

Advies voor aanvragers

Voorafgaande aan de aanvraag kunt u altijd  -telefonisch of per email- contact met ons opnemen over de haalbaarheid van een aanvraag. Dat is laagdrempelig en het kan uiteindelijk tijd schelen.

Meer informatie: www.sunlekstroom.nl, info@sunlekstroom.nl en tel 06 – 83073131.