Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, kunt u een aanvraag doen via het digitale aanvraagformulier onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Hulp of advies nodig bij de aanvraag?

U kunt voorafgaand aan de aanvraag telefonisch contact met opnemen met coördinator Karin Beenen over de haalbaarheid van de aanvraag. Dat kan beide partijen veel tijd schelen. U kunt ons bellen op 06- 83073131 voor overleg. Op woensdag en vrijdagmiddag zijn wij minder goed bereikbaar. Als u een bericht inspreekt dan bellen wij binnen 1 werkdag terug. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar info@sunlekstroom.nl

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Houten, IJsselstein of Lopik en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift of sociale lening?  U kunt nooit zelf aanvragen. Uw hulpverlener kan dit wel voor u doen. Vraag uw hulpverlener of hij/zij u wil aanmelden via het formulier bij ‘aanvragen’.  Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

 1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.
 2. Doe de Quick scan. Indien de Quick scan uitwijst dat de inwoner niet in aanmerking komt voor een gift, dan kunt u alsnog contact opnemen met ons bureau voor overleg.
 3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u zo mogelijk en nodig bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer inladen.
 4. U krijgt een reactie van de bureaucoordinator..
 5. Indien een gift wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een inwoner. Soms wel naar een beheerrekening.
 6. Altijd moet -achteraf- de factuur waarvoor de gift bestemd is, overlegd worden.

 

Privacyreglement

De privacyverklaring van Stichting Urgente Noden Lekstroom vindt u hier.

Voor hulpvragers met een schuld tot € 1.750,-, (echt)paren tot € 2.500,-.. Zij kunnen met uw ondersteuning  een renteloze lening aanvragen.

Het Sociaal Leenfonds helpt mensen in de Lekstroomgemeenten om grotere schulden te voorkomen. MOvactor SJS Thuisadministratie helpt bij ( het onderzoek van) de aanvragen en kan indien nodig de hulpvragers financiële begeleiding bieden. SUN Lekstroom beheert het fonds en regelt de financiële afhandeling.

Hulp of advies nodig bij de aanvraag?

U kunt voorafgaand aan de aanvraag telefonisch contact met opnemen met coördinator Karin Beenen over de haalbaarheid van de aanvraag. Dat kan beide partijen veel tijd schelen. U kunt ons bellen op 06- 83073131 voor overleg. Op woensdag en vrijdagmiddag zijn wij minder goed bereikbaar. Als u een bericht inspreekt dan bellen wij binnen 1 werkdag terug. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar info@sunlekstroom.nl

De aanvraag

 • Vul het volledig in.
 • Voeg de op het aanvraagformulier vermelde documenten toe als bijlage.
 • Zorg voor een complete aanvraag. Dit verkort de behandeltijd aanzienlijk.
 • Zorg voor inzicht in de afschriften van alle bankrekeningen van de cliënt van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Beoordeling

Professionele vrijwillige adviseurs van MOvactor Thuisadministratie ondersteunen bij de behandeling van de aanvragen. Zij zien snel of de lening problematische schulden kan voorkomen. De afloscapaciteit van de hulpvrager bepaalt de looptijd van de lening met een maximum van 36 maanden.

Na akkoord

Als de aangevraagde lening akkoord is, moeten u en uw hulpvrager alleen nog de kredietovereenkomst en een machtiging voor de automatische incasso invullen en ondertekenen. Daarna is de lening beschikbaar en betaalt SUN Lekstroom de openstaande nota('s). De kredietovereenkomst ontvangt u van SUN Lekstroom.    

Begeleiding

Uw begeleiding voor en na de aanvraag is een essentieel onderdeel van de lening om te voorkomen dat cliënten  verder in de schulden raken. Zijn er problemen met het aflossen, dan rekenen wij erop dat u ervoor zorgt dat uw hulpvrager weer aan de betalingsverplichtingen gaat voldoen. U heeft inzicht in de administratie en zorgt ervoor dat de hulpvrager de lopende verplichtingen nakomt. Wisselen van organisatie is mogelijk via een warme overdracht. SUN Lekstroom ontvangt hierover altijd bericht.  

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SUN Lekstroom.

Als uw cliënt tijdelijk geen of weinig geld heeft om eten te kopen.

Soms komen mensen in een situatie waarin ze tijdelijk geen of weinig geld hebben voor de eerste levensbehoeften. Bijvoorbeeld als een uitkering op zich laat wachten, omdat de instantie de uitkering eerst in het systeem moet verwerken. Voor deze noodsituaties verstrekt SUN Lekstroom supermarktbonnen ter beschikking gesteld.

Aanvragen van supermarktbonnen kan alleen:

 • door een door SUN Lekstroom erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener,
 • als naar het oordeel van de hulpverlener urgente bijstand nodig is, dus als de cliënt niet te eten heeft, of als de omstandigheden schrijnend zijn en de aanvraag goed onderbouwd is.
 • met het

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SUN Lekstroom.

Aanvraag voor het Noodfonds
Vrouw, 25 jaar, alleenstaand. Mevrouw blijkt zeer slechte ogen te hebben. Kosten voor een bril bedragen 596 euro, 100 euro wordt vergoed door zorgverzekering. Door de gift kan mevrouw wel goed zien.

Aanvraag van een Supermarktbon
Man, 67 jaar, heeft veel medische kosten. Komt rond van enkel AOW en heeft kinderen uit een eerder huwelijk waar hij nog het een en ander voor betaalt. Heeft nu geld geleend om boodschappen te kunnen doen. Heeft geen recht op IIT (individuele inkomenstoeslag). Meneer heeft een klein financieel steuntje nodig. SUN Lekstroom heeft eenmalig een supermarktbon toegekend en doorverwezen naar de Voedselbank.

Aanvraag van een Sociale Lening
Vrouw heeft echtscheiding aangevraagd en van de rechter moet zij de woning verlaten. Mevrouw zit in daklozenopvang en kan een kleine woning krijgen. Zij heeft niet de middelen om de eerste betaling te doen (borg/huur/energie) en geen middelen voor inrichting. De woning is de gelegenheid om uit de opvang te komen, recht op uitkering te krijgen en haar leven weer op te pakken. Daarom aanvraag voor een lening van 1332 euro voor huur en woninginrichting. Mevrouw heeft een aantal maanden aflossingen gedaan en daarna het restant van de lening in 1 keer terugbetaald.